REKABETÇİ FİYATLAR Bosa Marine

Coğrafik konumu Türkiye’ nin İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi karayolu ticaretinin önemli kanallarının yanı sıra deniz taşımacılığında da uluslararası bir öneme sahiptir. Dünya Deniz Taşımacılığı açısından uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden birisi konumunda bulunuyor. Özellikle sunduğu liman hizmetleri, dünyanın deniz taşımacılığı sektörü açısından merkez konumunda yer almasını sağlıyor. Söz konusu pozisyonu, her geçen yıl artış gösteren gemi trafiğinin, hem ticari hem de turistik gayelerle, ülkemizin liman ve kıta sahanlığına gereksinim duyuluyor. Bu denli yüksek potansiyelli gemi trafiğinin limanlarımızda bulundukları ya da transit geçiş yaptıkları sırada ihtiyaç duydukları pek çok ilave hizmet ise ülkemizin denizcilik sektöründe ekonomisine en önemli katkıyı oluşturuyor. Bu noktada shipchandler Turkey ile sunulan hizmetler, uluslararası standartlarda sunuluyor. Bu tip ihtiyaçlar deniz taşımacılığının merkezindeki ülkemiz için uluslararası bir hizmet sektörünün gelişmesine yol açıyor.
Limanda demirli ya da transit geçiş yapan gemilerin tüm gereksinimlerine ilişkin olarak sunulan bir hizmet shipchandler Turkey, Türkçede gemi bakkaliyesi şeklinde bir anlam taşıyor. Farklı tip ve mürettebat sayısına sahip olan gemilerde ortaya çıkan gereksinimler önemli değişiklikler taşıyor. Gereklilik teşkil etmesi halinde ya da yolculuk esnasında tedariki zaruri olan tüm ihtiyaçlara yönelik olarak en iyi yanıtın sunulabilmesi konusunda uzun yıllara dayanan birikim ve tecrübeyle faaliyet gösteriliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir