Çevre Koruma Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı! Bunları Yapana Ceza Yağacak

Resmi Gazete’de çevreyi korumaya yönelik kanun yayımlandı.1 Haziran 2019 tarihinden itibaren, imar uygulaması görmemiş alanlar için hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ve plan bütününde ulaşım amaçlı bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları bulunması zorunlu oldu. Topoğrafya ve arazi eğimi nedeni ile bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

PLASTİK POŞET PARALI OLDU

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecek ve her yıl için güncellenecek. Aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk Lirası idari para cezası verilecek.

Çevre Koruma Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı! Bunları Yapana Ceza Yağacak
EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYANA BİN 250 TL CEZA

Kararda yer alan emisyon cezaları ise şöyle: “Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.250 TL, ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2.500 TL, taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 TL, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5.000 TL, Bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere 10.000 TL idari para cezası verilir.”

Çevre Koruma Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı! Bunları Yapana Ceza Yağacak
KATI YAKITLAR İÇİN GEREKLİ BELGE VE İZİNLERİ ALMAYANA 15 BİN TL CEZA

Kararda katı yakıtlar ile ilgili de cezalar yer aldı. Buna göre, “Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10.000 TL, belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 15.000 TL idari para cezası verilir. Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 400 TL, bin ila beşbin (dahil) groston arasında olanlara, bu miktar ve ilave her groston başına 100 TL, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 TL, petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 TL, bin ila beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 40 TL, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 TL, katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan diğer deniz araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 100 TL, bin ila beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 TL, beşbin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 TL, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası olarak verilir.” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir