şişli masöz beylikdüzü masöz

AK Parti, 71 Maddeden Oluşan Kanun Teklifini Sundu

AK Parti, 71 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM’ye sundu. Kanun teklifiyle beraber şalgamda ki ÖTV kaldırılacak, işsizlik maaşında kolaylık olacak.

AK Parti’nin, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için bin liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE’nin artış oranının baz alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti’nin 71 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis’e sunmasının ardından öngörülen maddeler merak ediliyordu.

EKONOMİDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖRÜLÜYOR

Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin yüzde 70’inin gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor.

Kanunla, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisnasının 31/12/2023 tarihine uzatılması planlanıyor.

İthalatta olduğu gibi yurt içinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu yönünde düzenleme yapılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi bekleniyor.

İmalat sanayi yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkan sağlanması hedefleniyor.

SİGORTACILIKTA YENİ ŞİRKET KURULACAK

Ülkemiz sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulması kanunla beraber hedefler arasına kondu.

KİRADA TÜFE DÖNEMİ

Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE ) artış oranı olarak belirlenmesi öngörülüyor.

DASK’ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda, münhasıran bu amaçla kurulacak bir anonim şirket üzerinden bu görevin yürütülebilmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının finansal araçlar konusundaki tecrübesi ve teknik kapasitesi dikkate alınarak konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları arttırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesi öngörülüyor.

VARLIK FİNANSMANI FONLARINA BAZI VERGİLERDE MUAFİYET

Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması

HAYVANCILIKLA İLGİLİ DÜZENLEME

Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan payın kaldırılması hedefleniyor.

İŞSİZLİK ÜCRETİNDE KOLAYLIK

İşsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma şartı, hizmet akdine tabi olma haline dönüşecek.

BİN TL ALT SINIR

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için bin TL’lik alt sınır getirilecek.

ŞALGAMDA ÖTV KALDIRILIYOR

Bebek sütlerinde ve şalgamda ÖTV kaldırılıyor.

KONUTTA DEVLET KATKISI ARTTIRILIYOR

Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eşya depolama uluslararası evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat