Kosher Sertifikası Nedir?

Günümüzde hepimiz tükettiğimiz tüm gıda ve ürünleri, gerek sağlığımıza gerekse dini inanışlarımıza uygun ve kabul görmüş biçimde tüketmeyi tercih etmekteyiz. Pek çok kurum ve otorite tarafından kabul gören kosher sertifikası, Musevi vatandaşlarımız için, kaşrut kurallarına, yasalarına uygun biçimde üretilmiş ve tüketilmeye uygun gıda ve ürünler için verilen bir çeşit onay belgesidir. Kosher sertifikası sayesinde üretilen ürünlerin tüketime uygun hale geldiği, tüm inanç ve koşullara en uygun kalitede üretimin yapıldığı onaylanmış olur. Böylece Musevi bireyler diledikleri ürünü gönül rahatlığıyla tüketip paylaşabilir. Kosher sertifikasının bir diğer avantajı ise ürünlerde kesinlikle domuz katkı maddeleri olmadığının tescillenmesidir. Tüm bunların yanı sıra kosher belgesi sadece Yahudilik inancını taşıyan vatandaşlar için değil aynı zamanda Müslümanlık inancını taşıyan bireylerin de sıkça önem ve dikkat verdiği belgelerden bir tanesidir. Nitekim tıpkı Yahudilik inancında olduğu gibi Müslümanlık inancında da domuz eti ve domuz ürünleri tüketmek yasaktır ve kosher belgesi sayesinde, tüketilen gıda ürünlerinin hiçbir domuz katkı maddesi ve ürünü içermediğinden emin olunur.

Kosher Sertifikası Nasıl Verilir?

Musevilik inancına en uygun ve kaşerut kurallarına aykırılık teşkil etmeden üretilen tüm gıda ürünleri, alanında uzman bir haham eşliğinde denetlenerek kosher yani uygunluk belgesi verilerek alınır. Kosher sertifikasını almayı başaran tüm gıda ürünleri gerek halka açık gıda ve market raflarında, gerekse doğrudan Musevi vatandaşlarımızın sofralarına gönül rahatlığıyla ulaştırılabilir. Kosher sertifikası bir nevi helal kesim üretilen, içerisinde herhangi bir domuz ve aykırı katkı maddesi barındırmayan, kesim ve üretiminde mezbaha kurallarına ve kesim kurallarına uygun üretilen gıdaların tescil belgesidir. İbranice “kosher” uygun anlamına gelmektedir. Bu sayede ürünler gönül rahatlığıyla tüketilebilir ve paylaşılabilir.

Kaşerut Kuralları Nedir?

Günümüzde üretilen tüm gıda ürünleri, Musevi vatandaşlarımız için mutlaka kaşerut kurallarına uygun üretilmelidir. Kaşerut kuralları, Musevi vatandaşlarımız için hangi ürünlerin, hangi şart ve niteliklerde tüketilebileceğini belirleyen kurallardır. Kaşerut kurallarına uygun üretilen tüm gıda ürünleri için, ehil bir haham eşliğinde kontrol edilen ürünlere koşer sertifikası verilerek tüketime uygun olduğu doğrulanır. Kaşerut kurallarına göre tüketilmesi yasak olan besinler şu şekildedir:

Geviş getiren ancak vücut ayak toynakları yarık olmayan (Özellikle tavşan bu kategoride zikredilir) hayvanlar.

Tüketilecek hayvanların, kaşer dahi olsa, vücutlarında siyatik damarı gibi çıkarılması güç olan ve ayrıca kan damarlarına haiz olan arka bölümleri (sıkça tüketilen bonfile bu sebepten ötürü kaşer değildir)

  • 24 farklı türde kanatlı hayvan (yarasa, kuzgun, baykuş, akbaba vb) ve bu hayvanların yumurtaları, kan içeren her türlü hayvan yumurtası.
  • Kanat sahibi ve kanatsız tüm böcekler (sinek, böcek, arı, karınca, vb.)
  • Kurtlanmış, çürümüş, böceklenmiş meyve, sebze, tahıl ve bakliyat ürünleri.
  • Karada ve su içerisinde yaşayan tüm sürüngenler ve yumuşakça hayvanlar (Midye, salyangoz, kalamar çeşidi, yılan, solucan, vb.) Pulları olmayan ve yüzgeçleri olmayan balık türleri.
  • Çeşitli ıstakoz ve karides gibi kabuk sahibi su canlıları.
  • Yırtıcı türde vahşi hayvanlar ve bunların öldürdüğü diğer telef hayvanlar.
  • Ayak toynaklarının arası yarık olan ve geviş getirmeye sahip olmayan (özellikle domuz) hayvanlar.

Kosher Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

Günümüzde bir gıda ürününün kaşerut kurallarına uygun üretilip üretilmediğini onaylayan belgelerden sayılan kosher sertifikasının pek çok fayda ve avantajı bulunmaktadır. Öncelikle kosher sertifikası piyasa tarafından tanınan bir belge türüdür. Bir ürünün kosher sertifikası onayını alabilmesi için mutlaka alanında ehil bir haham tarafından kontrol edilmesi ve doğrulanması gerekir. Doğrulanan ürünler hem kaşerut kurallarına uygun görüldüğü gibi hem de tüketiminde hiçbir mahsuru olmadığı onaylanır. Böylece üretilen tüm gıda ürünleri koşer sertifikası sayesinde rahatlıkla satın alınabilir. Kosher sertifikası sadece Musevi vatandaşlar için değil aynı zamanda Müslüman vatandaşlar için de oldukça önemli belgelerden bir tanesidir. Nitekim kosher sertifikasına sahip bir ürünün içerisinde kesinlikle domuz eti ve domuz katkı maddeleri olmadığı doğrulanmıştır. Böylelikle Müslüman vatandaşlar da kosher sertifikasına sahip ürünleri satın alırlar.

 

Kaynak : https://www.ikcert.com/kosher-sertifikasi-nedir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir